Posts Tagged ‘ธุรกิจ’

พิชัยยุทธ์ซุนวู ฉบับ นักลงทุนผู้เฉียบแหลม เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ที่จะประยุกต์เอา พิชัยยุทธ์ซุนวู แบบดั้งเดิมมาใช้กับการลงทุนในปัจจุบัน

ทีแรกตั้งใจว่าจะใช้ชื่อ นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Invester) แต่คิดว่ายังมีเนื้อหาบางส่วนที่ออกนอกกรอบของ VI เลยคิดขึ้นมาอีกชื่อเป็น นักลงทุนผู้ชาญฉลาด (Intelligent Invester) แต่เนื่องจากเนื้อหาไม่ตรงกับ หลักสูตร Intelligent Invester ที่มีอยู่แล้ว จึงขอเรียกว่า นักลงทุนผู้เฉียบแหลม (Smart Invester) แทนครับ

ซุนวู ประเมินศึก บทที่ 1
เจ้านายมีคุณธรรมหรือไม่ แม่ทัพสามารถหรือไม่ วินัยเข้มงวดหรือไม่ กองทัพเข้มแข็งหรือไม่ ทหารฝึกดีหรือไม่ การรางวัลลงโทษแจ่มชัดหรือไม่
แม่ทัพใดเชื่อแผนศึกเรา ใช้ก็จักชนะ ให้เอาตัวไว้ แม่ทัพใดไม่เชื่อแผนศึกเรา ใช้ก็จักแพ้ ให้ปลดออกไป
อันสงครามนั้น คือการใช้เล่ห์เพทุบาย
SI ประเมินสภาพกิจการ
เจ้าของมีคุณธรรมหรือไม่ ผู้บริหารสามารถหรือไม่ สินค้า/บริการเข้มงวดหรือไม่ ผลประกอบการเข้มแข็งหรือไม่ พื้นฐานดีหรือไม่ ปันผลแจ่มชัดหรือไม่
ผู้บริหารใดมีธรรมาภิบาล ใช้ก็จักทำกำไร ให้เอาตัวไว้ ผู้บริหารใดไม่มีธรรมาภิบาล ใช้ก็จักแพ้ ให้ปลดออกไป
อันธุรกิจนั้น เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบาย

ซุนวู การทำศึก บทที่ 2
แม่ทัพผู้มีสติปัญญา พึงหาอาหารจากข้าศึก
SI การเลือกลงทุน
นักลงทุนผู้เฉียบแหลมพึงมองหาธุรกิจดี ๆ ที่มีคนทำอยู่ก่อนแล้ว แล้วเข้าซื้อยามสบโอกาส

อ่านต่อ…

priceCutting_2_2

ในเกมนี้เป็นการตัดราคาเพื่อให้ตนมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยการยอมลดราคาลงให้ต่ำกว่าคู่แข่งเพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งตลาดที่มากกว่าเดิม และสุดท้ายทำให้กำไรสุทธิของผู้ตัดราคาเพิ่มขึ้นด้วย แม้ว่ากำไรต่อหน่วยจะลดลง

เกมนี้ไม่มีกลยุทธ์เด่น เพราะไม่ว่าเลือกทางไหนก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ต่ำลงเสมอ ไม่มีจุดสมดุลของแนช เพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหน คู่แข่งก็สามารถเลือกผลตอบแทนให้สูงขึ้นได้เสมอ
แต่โปรดสังเกตุว่าหากมีใครเลือกตัดราคาเพื่อให้ผลตอบแทนของตนสูงขึ้น จะทำให้ผลตอบแทนรวมของทั้งสองฝ่ายลดลงเสมอ เนื่องจากราคาในตลาดของสินค้าต่อหน่วยนั้นถูกลง

ดังนั้นหากเกิดสงครามราคาเช่นนี้ขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายในระยะยาว ทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายคือ การที่ไม่มีใครคิดเริ่มสงครามราคา

ในกลยุทธ์การตัดราคานั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังนั้นย่อมเป็นส่วนแบ่งในตลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่นั้นหมายถึงกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นด้วย
แต่ก็มีบางกรณีเช่นกัน ที่ผู้ค้ายอมตัดราคาแบบเข้าเนื้อ ซึ่งเป็นการยอมมีกำไรลดลงหรือขาดทุนเพื่อมุ่งหวังไปที่การครอบครองตลาดโดยเฉพาะ
ในตัวอย่างนี้จะของเสนอทฤษฎีเกมที่เป็นการตัดราคาแบบเข้าเนื้อ
เพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น เราจะทำการจำกัดขนาดของเกมโดยที่เกมนี้มีผู้เล่น 2 ฝ่าย ฝ่าย A และ ฝ่าย B เป็นคู่แข่งทางการค้าที่อยู่ในฐานะทางตลาดเท่ากัน ผลิตสินค้าแบบเดียวกับ ในต้นทุนที่เท่า ๆ กัน

priceCutting_2_3

เกมนี้ไม่มีกลยุทธ์เด่นเนื่องจากไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็มีโอกาสแพ้อีกฝ่ายได้ทั้งสองทาง
จุดสมดุลของแนชในเกมนี้คือ (2,2) ซึ่งเป็นจุดที่ผู้เล่นทุกฝ่ายได้ประโยชน์ในเกมสูงที่สุดโดยที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนไปเลือกทางอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าได้

ถ้าหากมองตาม Model นี้จะเห็นว่าสงครามราคาไม่ใช่เรื่องที่น่าพิศมัยนักโดยเฉพาะสงครามราคาที่คู่ค้าต่างมีต้นทุนที่เท่ากันและอยู่ในฐานะทางการตลาดที่ใกล้เคียงกัน

ในชีวิตจริงเราจะเห็นได้จากความได้เปรียบของผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งทำการผูกขาดตลาดอยู่ ซึ่งหากมีรายเล็กซึ่งอาจมีต้นทุนที่สูงกว่าเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด รายใหญ่สามารถใช้กลยุทธ์การตัดราคาแบบยอมเข้าเนื้อได้เนื่องจากตนมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามากและมีเงินทุนที่เป็นหน้าตักสำหรับใช้ตัดราคาสูงกว่า จนสุดท้ายรายเล็กทนขาดทุนไม่ได้และต้องถอนตัวไปในที่สุด

ในบทหน้าจะขอเสนอเกมตัดราคาในรูปแบบทั่วไปครับ