Archive for March, 2019

ช่วงนี้เห็นข่าว นศ. ฆ่าตัวตายกันด้วยโรคซึมเศร้ากันเยอะ
เลยนึกขึ้นมาได้

ว่าผมเองก็เคยเป็น #โรคซึมเศร้า

ช่วงอายุ ประมาณ 18-21 น่าจะนับได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่คนเป็นโรคซึมเศร้ากันได้มาก
เพราะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเป็นอย่างมาก

ส่วนตัวแล้ว สำหรับผมเองก็นึกสาเหตุได้หลายอย่าง
ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ทำเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงเวลาที่นอนน้อย(3 ชม. ต่อวัน) และ ใช้ร่างกายอย่างหักโหม (ซ้อมดนตรี)
มีเรื่องที่ต้องผิดหวังมากมาย ต้องแบกรับความคาดหวัง ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ และ หนทางข้างหน้าก็ช่างดูสับสนมองไม่เห็นทางที่จะต้องก้าวไป
ด้วยวัยเพียงแค่นี้ยังขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ไม่รู้วิธีรับมือและจัดการกับมันอย่างถูกวิธี

สาเหตุทั้งหมดนี้มารวมกันมากเข้า ก็เลยเกิดอาการขึ้นมา แต่ว่าผมโชคดีที่สามารถบำบัดตัวเองได้ในที่สุด ซึ่งก็ใช้เวลาอยู่เป็นปีเหมือนกัน จากนั้นก็คิดได้ว่า จะไม่ยอมเป็นอีกอย่างเด็ดขาด

หากจะว่าไปแล้ว ในกรณีของนักลงทุน ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ผันผวน ความผิดหวัง และ ความสมหวัง สลับกันไปอยู่ตลอดเวลานั้น
ก็อาจจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน

อาการของโรคซึมเศร้า ….
อ่านต่อ…