หุ้นที่ตกลงมามากที่สุดในรอบปี

Posted: January 14, 2014 in การลงทุน
Tags:

เห็นมีคนสนใจกัน ผมเลยจัดมาให้ครับ เป็นหุ้นที่ตกลงมามากที่สุดคัดมาในรอบ 245 วันทำการ ถึงวันที่ 13/01/2014 เรียงลำดับจากที่ตกลงมาสูงสุด

stock 		TSF
last price 	0.450000
day filter 	245
std 		0.824110
max 		3.640000
min 		0.410000
mean 		1.449184
getLastFall 	-87.637363
------------
stock 		WAT
last price 	0.040000
day filter 	245
std 		0.040152
max 		0.210000
min 		0.040000
mean 		0.117347
getLastFall 	-80.952381
------------
stock 		TH
last price 	1.020000
day filter 	245
std 		1.234739
max 		5.250000
min 		1.000000
mean 		2.476367
getLastFall 	-80.571429
------------
stock 		PAE
last price 	0.700000
day filter 	245
std 		0.827003
max 		3.360000
min 		0.610000
mean 		1.767837
getLastFall 	-79.166667
------------
stock 		AJP
last price 	4.040000
day filter 	83
std 		1.880214
max 		17.800000
min 		4.040000
mean 		6.640964
getLastFall 	-77.303371
------------
stock 		AKP
last price 	1.610000
day filter 	228
std 		1.010969
max 		7.050000
min 		1.540000
mean 		2.682325
getLastFall 	-77.163121
------------
stock 		GSTEL
last price 	0.100000
day filter 	241
std 		0.110153
max 		0.430000
min 		0.100000
mean 		0.236556
getLastFall 	-76.744186
------------
stock 		VTE
last price 	2.400000
day filter 	245
std 		2.267301
max 		9.300000
min 		2.280000
mean 		4.713510
getLastFall 	-74.193548
------------ 
stock 		NIPPON
last price 	1.260000
day filter 	245
std 		1.101456
max 		4.770000
min 		1.220000
mean 		2.498245
getLastFall 	-73.584906
------------
stock 		HYDRO
last price 	3.560000
day filter 	245
std 		2.849577
max 		12.870000
min 		3.400000
mean 		7.723673
getLastFall 	-72.338772
------------
stock 		EMC
last price 	0.510000
day filter 	245
std 		0.310582
max 		1.840000
min 		0.500000
mean 		1.181918
getLastFall 	-72.282609
------------
stock 		UMI
last price 	6.350000
day filter 	245
std 		4.400764
max 		22.300000
min 		5.030000
mean 		13.659918
getLastFall 	-71.524664
------------
stock 		NINE
last price 	3.340000
day filter 	245
std 		2.103288
max 		11.700000
min 		3.200000
mean 		5.709265
getLastFall 	-71.452991
------------
stock 		MDX
last price 	6.600000
day filter 	245
std 		3.701245
max 		23.000000
min 		6.350000
mean 		12.170612
getLastFall 	-71.304348
------------
stock 		BTC
last price 	0.630000
day filter 	245
std 		0.392083
max 		2.160000
min 		0.580000
mean 		1.067102
getLastFall 	-70.833333
------------
stock 		N-PARK
last price 	0.050000
day filter 	245
std 		0.031185
max 		0.170000
min 		0.040000
mean 		0.087755
getLastFall 	-70.588235
------------
stock 		PLE
last price 	1.420000
day filter 	245
std 		0.897197
max 		4.800000
min 		1.300000
mean 		2.733224
getLastFall 	-70.416667
------------
stock 		MAX
last price 	0.150000
day filter 	245
std 		0.077692
max 		0.500000
min 		0.140000
mean 		0.236694
getLastFall 	-70.000000
------------
stock 		LIVE
last price 	0.300000
day filter 	245
std 		0.168043
max 		0.980000
min 		0.280000
mean 		0.576163
getLastFall 	-69.387755
------------
stock 		SIRI
last price 	1.710000
day filter 	245
std 		1.090286
max 		5.350000
min 		1.670000
mean 		3.197224
getLastFall 	-68.037383
------------
stock 		SLC
last price 	0.710000
day filter 	245
std 		0.351093
max 		2.200000
min 		0.680000
mean 		1.276653
getLastFall 	-67.727273
------------

มีอีกยาวเลยครับ ขอตัดไว้ให้ที่นี่นะครับ

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30815442/website/peacedev/mostfall130114.txt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s