Archive for November, 2013

Arduino

Posted: November 12, 2013 in Electronics
Tags: , , ,

ช่วงนี้ หลังจากที่ผมลาออกมาจากงานประจำก็เริ่มจะมีเวลามาศึกษาอะไรมากขึ้น

ก็ลองหันมาจับพวก Microprocessor Board และ Electronics หลังจากที่ห่างหายไปนาน

รู้สึกทึ่งพอสมควรครับ ที่อุปกรณ์เหล่านี้เริ่มเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น ราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก

เทียบกับเมื่อ 6-7 ปีก่อนหน้านี้ที่ผมเคยสัมผัสกับมันมา

ขอเริ่มจากตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผมเอามาพัฒนาเล่นครับ

Oscilloscope โฮมเมด

เครื่องวัดระยะทาง
วัดระยะแล้วโชว์ที่หน้าปัด เป็นหน่วย ซม.

หุ่นยนต์ ยาม Prototype
ใช้ตรวจจับวัตถุแปลกปลอมที่เขามาในรัศมี

เสียง Noise แบบ 8-bits