Archive for May, 2012

ช่วงนี้หุ้นตกลงมาเรื่อย ๆ หลาย ๆ คนที่มีหุ้นอยู่เต็มพอร์ตเริ่มตั้งคำถามกันต่าง ๆ นา ๆ
และคำถามยอดฮิตคงไม่พ้นว่า “หุ้นตก ทำอย่างไรดี?” หลายครั้งเวลามีคนมาถามผมตอนที่หุ้นตก(ทีตอนหุ้นขึ้นไม่เห็นจะมาถามอะไร) ผมอยากตอบกลับไปว่า “หุ้นตกก็เก็บสิครับ” แต่บางครั้งก็ตอบไปอย่างนั้นไม่ได้ ส่วนใหญ่มักจะให้ความเห็นว่าอยู่เฉย ๆ ดีกว่า เพราะกว่าที่หุ้นจะตกจนร้อนใจมาถามใครต่อใครว่าควรจะทำอย่างไรนั้น ราคามันมักจะตกหนักจนเกินจุดที่ควรจะ cut lost ไปตั้งนานแล้ว

ผมคิดว่าการที่ใครสักคนเกิดความกังกลอย่างมากมาย กับการที่หุ้นตกลงมามาก ๆ นั้น น่าจะมาจากปัญหาในวิธีการลงทุนของเขาเป็นหลัก

ถ้าเป็นนักลงทุนมือใหม่ พึ่งเข้าตลาดมาไม่นาน เห็นหุ้นตกมามาก ๆ กระวนกระวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ
น่าจะเป็นเพราะเขายังศึกษามาไม่พอ หรือไม่ก็ลงทุนในจำนวนเงินที่มากเกินความรู้ของตนเอง

ถ้าเป็นเทคนิคเชียล เห็นหุ้นตกมามาก ๆ กระวนกระวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ
แสดงว่าเขาไม่ได้ทำตามวินัย หรือขาดวินัยในการทำตามแผนการหรือระบบ

ถ้าลงทุนตามปัจจัยพื้นฐานหรือเป็น VI เห็นหุ้นตกมามาก ๆ กระวนกระวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ก็น่าจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ประเมิน Down side Risk อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่ก็ตั้งความคาดหวังเอาไว้เกินจริง

อ่านต่อ…