Archive for September, 2010

สืบเนื่องจากช่วงเวลาใกล้ ๆ กันนี้ของปีที่แล้วผมได้บันทึก Stage2 of Investment เอาไว้

ตอนนั้น Set ค่อย ๆ ไต่ขึ้นจาก 3xx(ปลาย ๆ สามร้อย) ไปถึง707.81 (ผมเข้าลงทุนครั้งแรกที่ดัชนี SET 791 แล้วตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เลยว่ามันจะไหลลงไปเหลือแค่ 3XX ได้) ตอนนั้นได้กำไรมาพอสมควร แล้วรู้สึกว่าการตัดสินใจในการลงทุนมันเริ่มยากขึ้น เพราะหาหุ้นถูก ๆ เริ่มยากแล้ว

อย่างไรก็ดี วันนี้น่าจะยากกว่าเมื่อปีที่แล้วมาก เพราะดัชนี SET อยู่ที่ 951.90 แล้ว ผมคงต้องทำการบ้านมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่สร้างความลำบากในการตัดสินใจมากขึ้น


(สถานะของพอร์ตลงทุน ณ วันที่บันทึก)

ทองคำเวลานี้อยู่ที่ 1297 USD/oz เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องมาอยู่ที่ 30.34/1 USD

@SET 951.90

จากตัวอย่างในตอนที่แล้วเราได้เห็นมุมมองของกลุ่มที่สังเกตุจาก สิ่งเร้าที่นำไปสู่การตอบสนองกันไปแล้ว
คราวนี้ลองมาดูมุมมองของกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับ กระบวน(process)ของของจิตใจเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มพฤติกรรมจะมองข้ามส่วนนี้ไป
การวิเคราะห์กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตจะเป็นเรื่องละเอียดซับซ้อน ไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกลุ่มพฤติกรรมนิยม ผมเชื่อว่าพอได้อ่านทฤษฎีหรือแนวคิดของกลุ่มนี้แล้วอาจมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วย

เมื่อหุ้นที่ตัวเองถืออยู่เริ่มมีมูลค่าลดลงเรื่อย ๆ จิตใจของนักลงทุนจะได้รับสิ่งเร้าทางลบเกิดเป็นความคับข้องใจ ที่จุดนี้จะเป็นที่ ๆ ความกลัวในจิตใต้สำนึกของเขาต้องต่อสู้กับหลักการหรือตัวอย่างการลงทุนต่าง ๆ ที่เขาได้เรียนรู้มาซึ่งหากความกลัวชนะพวกเขาจะขายทันที
แต่หากหลักการหรือสิ่งยึดเหนี่ยวของเขาเอาชนะความกลัวได้ ความกลัวหรือความคับข้องใจของเขาจะถูกเก็บกด(Repression)เอาไว้ในระดับจิต ใต้สำนึก
นักลงทุนทุกคนไม่ว่าจะมือเก่าหรือมือใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาว VI หรือ VS ทุกคนต่างเก็บกดความคับข้องใจเอาไว้ในลักษณะต่าง ๆ กันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

อ่านต่อ…