รายชื่อหุ้นที่มีอัตราปันผล 7% up

Posted: April 18, 2010 in Uncategorized

มีเพื่อนขอมาก็จัดให้ครับ

updated (16/04/10)

MCOT    Dvd. Yield(%)   7.96
SCSMG   Dvd. Yield(%)   7.95
PAP     Dvd. Yield(%)   7.89
SC      Dvd. Yield(%)   7.89
P-FCB   Dvd. Yield(%)   7.87
GFM     Dvd. Yield(%)   7.81
TOG     Dvd. Yield(%)   7.81
BKKCP   Dvd. Yield(%)   7.78
EASTW   Dvd. Yield(%)   7.78
PSL     Dvd. Yield(%)   7.73
S2      Dvd. Yield(%)   7.72
TICON   Dvd. Yield(%)   7.71
ESSO    Dvd. Yield(%)   7.69
SWC     Dvd. Yield(%)   7.69
EASON   Dvd. Yield(%)   7.67
CHARAN  Dvd. Yield(%)   7.55
THANA   Dvd. Yield(%)   7.55
PRIN    Dvd. Yield(%)   7.53
MIPF    Dvd. Yield(%)   7.5
WG      Dvd. Yield(%)   7.5
LTX     Dvd. Yield(%)   7.46
AJ      Dvd. Yield(%)   7.43
DELTA   Dvd. Yield(%)   7.43
SE-ED   Dvd. Yield(%)   7.42
KK      Dvd. Yield(%)   7.41
MNIT2   Dvd. Yield(%)   7.41
SIRIPF  Dvd. Yield(%)   7.39
TFUND   Dvd. Yield(%)   7.34
ECL     Dvd. Yield(%)   7.32
LST     Dvd. Yield(%)   7.31
PT      Dvd. Yield(%)   7.3
IT      Dvd. Yield(%)   7.26
UMI     Dvd. Yield(%)   7.22
THRE    Dvd. Yield(%)   7.21
UP      Dvd. Yield(%)   7.19
BAT-3K  Dvd. Yield(%)   7.14
SPG     Dvd. Yield(%)   7.14
SVH     Dvd. Yield(%)   7.12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s