พิชัยยุทธ์ซุนวู ฉบับ นักลงทุนผู้เฉียบแหลม

Posted: February 7, 2010 in ซุนวู
Tags: , , , , , , , ,

พิชัยยุทธ์ซุนวู ฉบับ นักลงทุนผู้เฉียบแหลม เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ที่จะประยุกต์เอา พิชัยยุทธ์ซุนวู แบบดั้งเดิมมาใช้กับการลงทุนในปัจจุบัน

ทีแรกตั้งใจว่าจะใช้ชื่อ นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Invester) แต่คิดว่ายังมีเนื้อหาบางส่วนที่ออกนอกกรอบของ VI เลยคิดขึ้นมาอีกชื่อเป็น นักลงทุนผู้ชาญฉลาด (Intelligent Invester) แต่เนื่องจากเนื้อหาไม่ตรงกับ หลักสูตร Intelligent Invester ที่มีอยู่แล้ว จึงขอเรียกว่า นักลงทุนผู้เฉียบแหลม (Smart Invester) แทนครับ

ซุนวู ประเมินศึก บทที่ 1
เจ้านายมีคุณธรรมหรือไม่ แม่ทัพสามารถหรือไม่ วินัยเข้มงวดหรือไม่ กองทัพเข้มแข็งหรือไม่ ทหารฝึกดีหรือไม่ การรางวัลลงโทษแจ่มชัดหรือไม่
แม่ทัพใดเชื่อแผนศึกเรา ใช้ก็จักชนะ ให้เอาตัวไว้ แม่ทัพใดไม่เชื่อแผนศึกเรา ใช้ก็จักแพ้ ให้ปลดออกไป
อันสงครามนั้น คือการใช้เล่ห์เพทุบาย
SI ประเมินสภาพกิจการ
เจ้าของมีคุณธรรมหรือไม่ ผู้บริหารสามารถหรือไม่ สินค้า/บริการเข้มงวดหรือไม่ ผลประกอบการเข้มแข็งหรือไม่ พื้นฐานดีหรือไม่ ปันผลแจ่มชัดหรือไม่
ผู้บริหารใดมีธรรมาภิบาล ใช้ก็จักทำกำไร ให้เอาตัวไว้ ผู้บริหารใดไม่มีธรรมาภิบาล ใช้ก็จักแพ้ ให้ปลดออกไป
อันธุรกิจนั้น เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบาย

ซุนวู การทำศึก บทที่ 2
แม่ทัพผู้มีสติปัญญา พึงหาอาหารจากข้าศึก
SI การเลือกลงทุน
นักลงทุนผู้เฉียบแหลมพึงมองหาธุรกิจดี ๆ ที่มีคนทำอยู่ก่อนแล้ว แล้วเข้าซื้อยามสบโอกาส

ซุนวู กลวิธีรุก บทที่ 3
มิต้องรบแต่สยบข้าศึกได้ จึงจะเป็นความยอดเยี่ยมในความยอดเยี่ยม
SI กลวิธีซื้อขาย
ซื้อแล้วถือยาว ไม่ซื้อแล้วขาย ขายแล้วซื้อ .. จึงจะเป็นความยอดเยี่ยมในความยอดเยี่ยม

ซุนวู รูปลักษณ์การรบ บทที่ 4
ฝ่ายชนะรู้ว่าชนะก่อนจึงออกรบ ฝ่ายแพ้รบก่อนแล้วจึงหวังชนะ
SI รูปลักษณ์การลงทุน
นักลงทุนจะได้กำไรเมื่อซื้อ ไม่ใช่เมื่อขาย

ซุนวู พลานุภาพ บทที่ 5
สู้ศึกด้วยรบสามัญ ชนะด้วยรบพิสดาร สถานะศึกมีเพียงสามัญและพิสดาร สามัญและพิสดารพลิกผัน จึงเห็นมิรู้จบ
SI กลยุทธ์การลงทุน
นักลงทุนผู้เฉียบแหลม ไม่ใช้สูตรสำเร็จที่ตายตัว หากแต่ใช้เพียงสามัญสำนึกง่าย ๆ ที่ประยุกต์จากหลักการหรือสูตรอันพิสดาร หรือ ในบางโอกาสอาจใช้หลักการพิสดารที่มาจากความเรียบง่าย มาใช้ในการลงทุน

ซุนวู ตื้นลึกหนาบาง บทที่ 6
ผู้สันทัดการรบ จึงกระทำต่อผู้อื่นใช่ถูกผู้อื่นกระทำ ที่สามารถทำให้ข้าศึกมาเอง ก็เพราะล่อด้วยประโยชน์  การเผยรูปลักษณ์ชั้นเลิศ นั้นปราศจากเค้าเงื่อน เมื่อปราศจากเค้าเงื่อน จารชนที่แฝงตัวก็มิอาจรู้เห็น ผู้มีสติปัญญาก็มิอาจใช้อุบาย การรบไม่มีรูปลักษณ์ตายตัว
SI นายตลาดและข่าววงใน
นักลงทุนผู้เฉียบแหลม จะรู้จักใช้ประโยชน์จาก นายตลาด ไม่ใช่ถูก นายตลาด ชี้นำ ไม่เชื่อในข่าวลือหรือ ข่าววงใน เพราะอีกฝ่ายอาจใช้กลล่อด้วยประโยชน์ พึงระวังว่า นายตลาด นั้นไม่มีรูปลักษณ์ตายตัว เคลื่อนไหวปราศจากเค้าเงื่อน แม้แต่ผู้มีสติปัญญาก็อาจออกอุบายเพื่อเอาชนะได้ยาก

ซุนวู การสัประยุทธ์  บทที่ 7
พึงเลี่ยงความฮึกเหิม เข้าตีเมื่ออิดโรย
SI การซื้อหุ้น
พึงหลีกเลี่ยงเวลาที่ผู้คนในตลาดต่างฮึกเหิมซื้อขายกันด้วยความเมามัน พึงหาจังหวะในการซื้อหุ้นในยามที่คนในตลาดต่างอิดโรย ไร้ซึ่งความหวัง
“กลัวในยามที่คนอื่นโลภ โลภในยามที่คนอื่นกลัว”

ซุนวู เก้าลักษณะ บทที่ 8
ใคร่ครวญทั้งผลดีผลเสีย เส้นทางบางสายไม่ผ่าน กองทัพบางกองไม่ตี หัวเมืองบางเมืองไม่บุก ชัยภูมิบางแห่งไม่ชิง โองการบางอย่างไม่รับ
SI ร้อยแปดธุรกิจ
ลงทุนเฉพาะธุรกิจที่เราเข้าใจหรือถนัด

ซุนวู การเดินทัพ บทที่ 9
การตั้งทัพมักชอบที่สูงชังที่ต่ำ รักที่แจ้งเกลียดที่ทึบ มีเสบียงสมบูรณ์ชัยภูมิมั่งคง การรบมิใช้ว่าทหารยิ่งมากยิ่งดี ปมเงื่อนอยู่ทีแม่ทัพมีความสามารถในการวินิจฉัยสภาพข้าศึกอย่างถูกต้อง
SI การจัดพอร์ต
นักลงทุนผู้เฉียบแหลมมักชอบสภาวะตลาดตกต่ำเกลียดช่วงตลาดขึ้นไปสูง มีการกระจายความเสี่ยงและมีทุนสำรองสำหรับเข้าซื้อหุ้นในเวลาตกต่ำได้เป็นมั่งคง การเลือกหุ้นมิใช่ว่ายิ่งถูกมากยิ่งดี สิ่งสำคัญอยู่ที่เราสามารถวินิจฉัยถึงปัจจัยพื้นฐานของกิจการได้อย่างถูกต้อง

ซุนวู ภูมิประเทศ บทที่ 10
อันลักษณะภูมิประเทศนั้น คือสิ่งช่วยการศึก รู้เขา รู้เรา จักชนะมิพ่าย รู้ฟ้ารู้ดิน จักชนะมิสิ้น
SI ภาคเศรษฐกิจ
อันสภาพเศรษฐกิจนั้น คือสิ่งช่วยการลงทุน  รู้นโยบายรัฐรู้ Mega Trend รู้ภาพรวมเศรษฐกิจจะกำไรไม่สิ้น

ซุนวู เก้ายุทธภูมิ บทที่ 11
เก้ายุทธภูมิมี ยุทธภูมิซ่านเซ็น ยุทธภูมิเบา ยุทธภูมิยื้อแย่ง ยุทธภูมิสัญจร ยุทธภูมิหนัก ยุทธภูมิวิบาก ยุทธภูมิโอบล้อม ยุทธภูมิมรณะ ผลดีชั่วของเก้ายุทธภูมิ มิรู้แม้เพียงหนึ่งเดียว ก็ไม่ใช้กองทัพผู้พิชิต
SI พลัง 5 ประสาน (Porter’s five forces – Michael E. Porter)
พลัง 5 ประสานมี สภาพการแข่งขันภายในตัวธุรกิจ, สภาพการแข่งขันจากภายนอกธุรกิจนั้น, สภาพแรงกดดันจากคู่แข่งทางอ้อมหรือสินค้าทดแทน, อำนาจต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบให้กับธุรกิจ และ อำนาจต่อรองจากผู้ซื้อ ผลดีร้ายใน 5 ข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนพึงพินิจในธุรกิจที่ลงทุน ไม่ควรละเลยในการคำนึงถึงแม้เพียงหนึ่งใน 5

ซุนวู บทที่12 โจมตีด้วยเพลิง
ใช้เพลิงพึงดูโอกาส ของใช้พึงเตียมให้พร้อม วางเพลิงพึงดูเวลา จุดเพลิงพึงกำหนดวัน
SI ใช้เครื่องมือในการลงทุน
นักลงทุนผู้เฉียบแหลมพึง ใช้เครื่องมือเพื่อทุนแรงในการลงทุน และพึงใช้อย่างถูกวิธี ไม่ใช้ตามความเชื่อผิด ๆ

ซุนวู การใช้จารชน บทที่ 13
จารชนถิ่น จารชนใน จารชนซ้อน จารชนตาย จารชนเป็น มิมีเรื่องใดลึกลับเท่าจารชน มิมีแห่งใดใช้จารชนมิได้
SI ข้อมูลและการสื่อสาร
ข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลลับลวงพราง ข้อมูลเก่า ข้อมูลใหม่ ไม่มีเรื่องใดลึกลับเหมือนระบบข้อมูลสื่อสาร ไม่มีที่ไหนที่ไม่ใช้การสื่อสาร
นักลงทุนผู้เฉียบแหลมพึงให้ความสำคัญกับแหล่งข่าวสารที่รวดเร็วและแม่นยำ

แก้ไขเป็น version1.02 @08/02/10

 

Comments
  1. […] สุดท้ายนี้ขอฝากพิชัยยุทธ์ซุนวู ฉบับนักลงทุนผู้เฉี…ไว้อีกเช่นเคยครับ […]

  2. […] สุดท้ายนี้ขอฝากพิชัยยุทธ์ซุนวู ฉบับนักลงทุนผู้เฉี… บทที่ 4 ซึ่งเข้ากับสถานะการณ์นี้ไว้อีกครั้งครับ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s