Archive for December, 2009

สรุปผลการลงทุนปี 2009
ปีนี้จัดว่าเป็นปีทองแห่งการลงทุนเลยทีเดียว
ดัชนี SET ตอนต้นปีเปิดที่ 460.39 ท้ายปีมาปิดอยู่ที่ 734.54 คิดเป็น 59.547340298442606 %

จากการปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของพอร์ต ซึ่งเริ่มทำเมื่อตอนกลางปี โดยปรับสัดส่วนการถือหุ้นโดยเน้นน้ำหนักการถือหุ้นไปยังหุ้นพื้นฐานดีมีโอกาสเติบโต และ มี upside สูง ราคาไม่แพง ซึ่งทำให้ผลตอบแทนในช่วงตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมา มีความโดนเด่นเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับผลตอบแทนในตลาด เป็นผลให้ปีนี้ พอร์ตมีมูลค่าจากการลงทุนเพิ่มขึ้นมา 135.55882352941177 % ชนะตลาด ประมาณ 76.011483230969162 % (-3.97?ปันผลเฉลี่ยของตลาด)

สำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้สำหรับปีนี้คือ “การขายหมู” ในบางกรณีหุ้น Turn around ที่เราเข้าไปเก็บแล้วเห็นว่ามันเต็มมูลค่าแล้วจึงขายทำกำไรออกไป แต่ในความเป็นจริงมันยังมีศักยภาพแฝงอยู่ เป็นผลให้ขายหุ้น xxx เพื่อกินส่วนต่าง 30% แต่ราคามันโตเรื่อยมาที่ 170% ในช่วงหลัง ๆ จึงเริ่มลดกลยุทธ์ขายออกเพื่อปรับพอร์ตให้น้อยลง(ไม่ค่อย ซื้อ ๆ ขาย ๆ ) แต่คาดว่าจะทำการ switching ระหว่างหุ้นในพอร์ตอยู่ถ้าเห็นส่วนต่างของ upside/downside มาก ๆ

ณ วันนี้ พอร์ตผมมีมูลค่า ‘*i\xebY\x88=\x97\xa4\xef\xd2-M(\xc1’ (ข้อมูลเข้ารหัส)