เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังเหตุการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มักเกิดผล Aftershocks ตามมา ระบบเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน หลังวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ย่อมมีผลกระทบสะท้อนกลับมาถึงแม้เศรษฐกิจจะกลับฟื้นตัวแล้วก็ตาม

ภาวะเงินเฟ้อ คงเป็นปัญหาที่จะเห็นได้ชัดที่สุดปัญหาหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ ด้วยเหตุที่สหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเพื่อพยุงสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง ซึ่งจะทำให้มีเงินในระบบจำนวนมากเกินไป และจะเริ่มรับรู้ได้ในเวลาต่อมาซึ่งเป็นเวลาที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้ว

ในประเทศไทยเองก็คงได้รับผลกระทบนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากประเทศไทยมีระบบเปิดสำหรับการไหลเข้าของเงินทุน และ รายได้ส่วนมากมาจากการส่งออก ซึ่งหากเกิดภาวะเงินเฟ้อในแถบอเมริกา-ยุโรปขึ้นจริงแล้ว ธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบได้แก่ ธุรกิจส่งออก, บริษัท outsource(อ้าวนั่นมันสายงานเรานี่หว่า ==”) หรือสินค้าบริการอื่น ๆ ที่ได้รับการชำระเป็นค่าเงินในแถบอเมริกา-ยุโรป โดยเกิดการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่เงินบาทแข็งค่า/เงินดอลล่าและสกุลเงินอื่น ๆ อ่อนตัว

Comments
 1. Vagabond Investor says:

  ขอบคุณพี่ peacedev มากครับ
  เท่าที่ติดตามอ่านดูบทความของพี่แล้ว หลังจากนั้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็เริ่มเกิดขึ้นจริง
  ที่ผ่านมา Dollar ตกต่ำลงเรื่อยมา ตอนนี้ก็มาถึง Euro แล้ว และเงินบาทก็แข็งค่าขึ้น
  เงินเฟ้อช่วงที่ผ่านมา ก็เกิดขึ้นอย่างสังเกตุได้ชัดแล้ว
  รอติดตามตอนต่อ ๆ ไปครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s