วันนี้พึ่งจะกลับจากทริปแม่สะเรียง-ปายมาเลยหยิบรูปติดไม้ติดมือมาฝากที่ blog นี้เสียหน่อย

IMG_8905-720
รูปนี้เป็น Landscape ที่จ.แม่ฮ่องสอนครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s