Thaithon / ไทยธอน เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไทย

Posted: April 24, 2009 in Download, Peacedev-Download, Software development, Thaithon
Tags: , , ,

ไืทยธอน / Thaithon เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบไว้สำหรับการเขียนโปรแกรม หรือ พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาไทย
โดยรูปแบบของภาษา ถูกออกแบบมาให้อ่านได้เข้าใจง่าย เหมือนภาษามนุษย์ และง่ายต่อการเรียนรู้

โดยที่ ไทยธอน จัดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาษาไทยภาษาแรก ที่ครอบคุมทุกส่วนของการเขียนโปรแกรม
อาทิเช่น การกำหนดตัวแปล, ฟังก์ชั่น, คลาส, ระะบบที่เป็น oop, การแสดงผล, การเรียกใช้ ฟอร์ม ฯลฯ

Concept หลัก ๆ ของภาษา ไทยธอน คือ
1. เน้้นการอ่านให้เข้าใจคล้ายภาษามนุษย์
2. พยายามตัดรูปแบบที่ซ้ำซ้อนกันออกไป
3. เพิ่มความง่ายเข้าไป ให้เหมาะกับนิสัยของเราชาวไทย โดยยึดถือConcept ในข้อที่2 เป็นหลัก

pthaithon021
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

https://peacedev.wordpress.com/download/

Comments
  1. […] ที่มาของสูตร http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_formula นำมาสรุปเป็นภาษาไทยธอนได้ดังนี้ […]

  2. ผมสนใจ”ไทยธอน”มากอยากเรียนการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เบื้องต้นเลย มีสอนหรือมีคู่มือให้อ่านที่ไหนครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s